OFERTA

Zajmujemy się kompleksową realizacją międzybranżowych projektów budowlanych od etapu koncepcji

do uzyskania pozwolenia na budowę. 

Sporządzamy projekty:

 • budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych

 • budynków usługowych i użyteczności publicznej 

 • budynków przemysłowych i magazynowych

 • zagospodarowania terenu

 • aranżacji wnętrz prywatnych

 • aranżacji wnętrz publicznych, przewidujących optymalne wykorzystanie przestrzeni

 • przebudowy, rozbudowy oraz dobudowy każdego budynku

Oferujemy doradztwo w kwestiach: 

 • uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy, wstępnych koncepcji projektowych,

 • dopasowania wskaźników wykorzystania terenu

 • analizy i interpretacji zapisów decyzji o warunkach zabudowy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 • pozyskania warunków technicznych na przyłączenie sieci zewnętrznych

 • ustalania wytycznych projektowych​

W skład projektu aranżacji wnętrza wchodzą:

 • rysunki techniczne obrazujące układ funkcjonalny wnętrza

 • wizualizacje w ilości niezbędnej do zaprezentowania koncepcji

 • rysunki wykonawcze niezbędne do realizacji

 • schematy elektryczne, hydrauliczne w zależnosci od potrzeb

plans